Oslo Byggmester Service AS

Oslo Byggmester Service AS, er en byggmester bedrift med Sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2, som er nest øverste nivå i Norge.

OBSAS, er godkjent våtroms mester bedrift.

OBSAS har StartBank .

OBSAS legger stor vekt på seriøsitet og vi har derfor tilstrebet oss å få alt av nødvendig kompetanse, og kvaliteter som er mulig å få på plass. Dette gjelder både ovenfor kunder og ansvarlige myndigheter.

OBSAS sammarbeider også med seriøse bedrifter innen elektriker faget og rørlegger faget. Vi har også ingeniører i tiltaksklasse 2 som sammarbeids bedrifter.


 
 
 
 
 
 
 

Samarbeid med en proff aktør, VELG oss for en trygg partner til ditt prosjekt